;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 13   Go Down

Author Topic: Humor Suroboyoan  (Read 32410 times)

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #40 on: November 26, 2007, 05:21:32 pm »

Gantine Soleh

Mari raine digebeg duren, akhire Soleh njaluk metu. Mari ngono, Pak Imron oleh ewang anyar jenenge Sutaji. Lha Sutaji iku awake dempal cumak wonge ndlahom, lek diperentah musti ngelakonine kewalik.

Isuk-isuk, Romlah ambek mboke ngrasani Sutaji.

"Mak, ewange Bapak iku lho wuantik poll wonge. Wingi lak dikongkon Bapak ngedhuk sumur cik tambah jeru, lha terus lempunge digawe nguruk pekarangan. Lha pas sore kate ngangsu, Bapak iku muring-muring nggoleki sumure gak onok. Tibake jare Sutaji, sumure wis diuruk roto. Pekarangane sing malah  bogang kabeh. Ngono Bapak gak wani, jarene wedhi digibheng  ".

Mboke Romlah cerito pisan.

"Iku sik gak sepiro, lha wingi iku Sutaji tak kongkon tuku pithik. Aku pesen tulung brutune buaken, terus susuke simpenen ngisore bantalku. Dhadhak pas aku katene turu, bantalku kok mbendhol. Tibake bantalku
diganjel brutu. Bareng tak takoni endhi dhuwik  susuke. Wis tak buak, jarene."

Pas enak-enak cerito, moro-moro krungu suoro Pak Imron berok-berok ndhik pawon.

"Tulung ! ! Tulung ! !

"Waduh blaen iki. Age cepetan, bapakmu selak mlonyoh kabeh" jare mboke Romlah.

"Lho Bapak lak sik mbangkong se" jare  Romlah.

"Iyo. Tapi Sutaji mau tak kongkon nggodhok pohong gawe sarapane Bapakmu !!".
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #41 on: November 26, 2007, 05:25:49 pm »

Nginceng

Kamut, Gempil ambek Togog enak-enak cangkruk di sore hari.

Moro-moro Romlah, anake Pak Imron, liwat  numpak sepeda.

Arek telu iku langsung ngowo ndhelokno.

"Arek ayune koyok ngono lek turu yok opo yo ?" jare Kamut.

"Lek turu yo merem  rek. Lak mosok koyok awakmu, lek turu nyengir koyok jaran" jare  Gempil.

"Maksudku, klamben tah gak ngono lo". jare Kamut.

"Lek ngono, engkok bengi diinceng tah ?" jare Gempil gunggungan.

"Wah iyo rek tepak rek." jare Kamut.

Lha Togog iku awake gedhe tapi wonge  gocik.

"Gak melok-melok aku. Mboke sangar rek. Kapanane Soleh digebeg  duren raine bundhas kabeh" jare Togog.

"Omahe lak tingkat. Ngene ae. Awakmu lak gedhe tah. Tugasmu nggendhong aku ambek Gempil. Aku sing ndhik ndukur. Lek wis ketok, aku nyeritakno nang Gempil, terus Gempil nyeritakno nang awakmu." jare Kamut maneh.

"Yo wis setuju." mari ngono arek telu iku buyar ngenteni bengi.

Bengine, sesuai rencana Togog sing  paling ngisor, mari ngono Gempil ndhik tengah terus Kamut paling  ndukur.

"Areke lagi surian" Kamut mulai cerito.

"Areke lagi  surian" Gempil nerusno ndhik Togog.

"Yo tah?." jarene  Togog.

"Areke lagi bukak klambi" Kamut mulai cerito.

"Areke lagi bukak klambi" Gempil nerusno ndhik Togog.

"Mosok se?." jarene Togog, ambek sikile mulai kemeng.

Moro-moro Togog ndhelok onok sentolop seko kadhoan.

"He rek onok Hansip, age cepetan" mari ngono arek telu iku  semburat ndhelik.

Mari ngono, Hansipe nggoleki gak ketemu. Onoke mek karung telu.

Ambek Hansipe karunge disuadhuk.

Sing pertama isine Kamut, pas disadhuk munine "Meeoong."

"Oooh kucing tibake" pikire hansipe

Sing keloro isine Gempil, pas disadhuk munine "Guk..guk!."

"Oooh kirik tibake"

Lha sing terakhir iku isine Togog, bingung katene muni opo.

Bareng disadhuk dhadhak munine "Kentaaang !".
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^

Cibi

 • Chingu
 • **
 • Keong: 9
 • Offline Offline
 • Posts: 1.101
 • cibi lagi kena virus cowok cakep
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #42 on: November 26, 2007, 05:27:30 pm »

 ;D ;D ;D ;D..mbak phantie kon kok lucu seh aq ampe ngguyu glundungan koyok wong edan......
ayo...ayo.....maneh......jalaran mbak phantie lucu tak wenehi sate keong anget anget lo...... ;)
Logged
I WANT LIVE FOREVER FOR U

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #43 on: November 26, 2007, 05:29:33 pm »

Telulas

Sore-sore Sutaji mlebu omah  berok-berok, ambek raine ditutupi. Sak omah melok gupuh kabeh.

Ambek  mboke Romlah ditakoki, "Opoko awakmu iku, pencilakan koyok tandhak bedhes  ?"

Sutaji gak langsung njawab, pas tangane dibukak raine bundhas abang kabeh. Lambene njedhir getien. Mari diombeni banyu, Sutaji rodhok adem terus isok cerito ndhik Romlah.

"Ngene lho. Aku lak mari ngandangno  wedhuse Bapak ta. Lha aku krungu akeh arek cilik-cilik bengok-bengok ambek kotekan ngene..telulas teng teng teng... telulas crek crek crek... telulas teng teng teng . . . terus ae dibolan-baleni. Tak goleki suarane tibake ndhik njero gardu hansip. Tak dhelok gedheke bolong persis sak ndhasku. Saking penasaran onok opo, gardhune tak cedaki, tibake suorone
tambah banter... telulas teng teng teng ... telulas crek crek crek ...terus  ae.
Tak pikir paling iku arek-arek lagi totoan. Lagek ae ndhas ku njengongok ndhik bolongan iku mau, moro-moro arek-arek iku nggepuki raiku ambek kulit duren, godhong blarak, sapu, panci gosong, kentes hansip sembarang kalir sampek bundhas kabeh koyok ngene. Pas aku isok narik ndhasku,aku langsung plencing, mlayu sipat kuping. Lha mari ngono arek-arek  iku mau mbengok maneh . .pat belas teng teng
teng... pat belas crek crek  crek...pat belas teng teng teng"
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #44 on: November 26, 2007, 05:30:53 pm »

;D ;D ;D ;D..mbak phantie kon kok lucu seh aq ampe ngguyu glundungan koyok wong edan......
ayo...ayo.....maneh......jalaran mbak phantie lucu tak wenehi sate keong anget anget lo...... ;)
He he he, suwun ya sate keonge...
Awakmu yo ta'kei sate keong siji, ojo khawatir, sing plus kok ;)
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #45 on: November 26, 2007, 05:33:37 pm »

Maling

Mari ngunci  kandang sapi, Sutaji mergoki onok arek menek ondho katene mlebu kamare  Romlah.

Ambek Sutaji, ondhone digedrok-gedrok sampek malinge ceblok.

Mari ngono, malinge diseret dilebokno kandang ndhik mburi omah.

Mari klambine dicopoti kabeh, malinge iku mau dicancang nang cagak.

"Kapokmu kapan !!, mene isuk tak lapurno juraganku, saiki turuo ae sing kepenak" jare Sutaji.

Isuke Sutaji ngejak bapake Romlah marani maling sing dicancang Sutaji.

Bareng diparani tibake malinge semaput, awake pucet, peok, ambune basin, ambek dhodhone abhang kabeh.

"Lho Ji, iki Na Togog sing mbiyen nginceng anakku. Waduh saknone arek iki Ji, mari kon kelamuti tah Ji ?".

"Lha lapo aku ngelamuti maling !!!, sampeyan takokno dhewe nang areke".

Mari diguyang banyu, malinge tangi maneh. "Opoko kon iku Le?" jare Bapake Romlah.

"Ampun Pak... sak wengi aku bengok-bengok gak onok sing nulungi. Pedhet sampeyan iku gak onok mboke tah  ?".
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #46 on: November 26, 2007, 05:38:25 pm »

Mo Limo

Mari dikelamuti pedhet, Togog dilapurno nang polisi ambek bapake Romlah.

Ambek polisine Togog terus dilebokno penjara.

Tibake penjarane wonge sangar-sangar, brewokan, dempal-dempal akeh tatone.

Isine kiro-kiro satus, onok preman, jagal, bromocorah, korak lan sak panunggalane.

Togog malih wedhi, opo maneh durung tau mlebu penjara.

Pas wayahe antri mangan, Togog mulai oleh konco.

"Awakmu wong anyar yo ?" jare konco anyar iku.

"Iyo . . ." jare Togog.

"Wis gak usah pusing, ndhik penjara iku malah enak. Mangan ditanggung, klambi dijatah, turu gak mbayar. Opo maneh ndhik penjara iki awakmu isok nglakoni sing jenenge Mo Limo sak tuwukmu." jare koncone  Togog.

"Lho cik enake. Opo ae acarane ndhik kene ? takon Togog.

"Bengi iki malem Senen, acarane maling. Kabeh Napi ndhik ene saling copet-copetan. Lha dhuwike bakal digawe main malem Seloso sisuk. Awakmu arek anyar kudhu isok nyopet dhuwik sing akeh, mergone biasane arek anyar sing dikongkon dhadhi bandare ", jare koncone Togog.

"Oo gak masalah iku, ndhik kampung aku tau dhadhi bandar buntutan. Tapi lek digerebeg polisi yok opo ?" jare Togog.

"Katene digerebeg yok opo maneh, wong awakmu wis ndhik penjara. Lha malem Rebone iku acarane minum. Biasane arek anyar koyok awakmu dikongkon ngentekno bir limang botol", jare koncone Togog.

"Oo gak masalah iku, sepuluh botol ae sik kuat aku" jare Togog.

"Mari ngono, malem Kemise iku acarane madhat. Pokoke sembarang onok, ganja, sabu-sabu, heroin, sak tuwukmu", jare koncone Togog.

"Wah tepak wis, lek aku senenge sabu-sabu. Tapi lek kecekel polisi yok opo ?",  jare Togog.

"Lek awakmu nyabu ndhik hotel, pasti digerebeg terus dilebokno penjara. Lha wong awakmu wis ndhik penjara, katene dilebokno endhi maneh. Wis tah, pokoke aman." jare koncone Togog.

"Wah sip lek ngono. Lha malem Jum'at acarane opo ? jare Togog.

"Awakmu homo tah dhudhuk ?"  takon koncone Togog.

"Ngawur ae, aku iki normal rek !!! " jare Togog.

"Wah berat iki Cak ", jare koncone Togog.

"Lho opoko masalae ? " takon Togog.

"Soale malem Jum'at, malem Sabtu ambek malem minggu iku acarane madhon. Lha biasane arek anyar iku sing dhadhi wedhoke ".
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^

Cibi

 • Chingu
 • **
 • Keong: 9
 • Offline Offline
 • Posts: 1.101
 • cibi lagi kena virus cowok cakep
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #47 on: November 26, 2007, 08:50:04 pm »

 ;D ;D ;D....wah...aq ngepans karo mbak phantie......kon kok lucu seh.....
ayo post terus mbak....aq dadi konsumen ae..aq ga duwe crito lucu.....
Logged
I WANT LIVE FOREVER FOR U

PhiMutz

 • Forum Machi
 • ***
 • Keong: 0
 • Offline Offline
 • Posts: 3.170
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #48 on: November 27, 2007, 06:40:09 am »

*ngakak2 sampek glundungan*
owalah... critone ngawur kabeh..
phantie...sing Salesman iku lo... aku sampek dipliriki wong2 nang warnet gara2 ngguyuku kebanteren... xDDD

tak tambahi keong siji. Nambaho crito maneh yo!!
Aku ra iso nggawe crito2 ngono kuwi. Isone moco tok. hehe....
« Last Edit: November 27, 2007, 06:43:50 am by PhiMutz »
Logged

phantie

 • Chingu
 • **
 • Keong: 52
 • Offline Offline
 • Posts: 1.686
 • Try and Practice to be the Best!!
Re: Humor Suroboyoan
« Reply #49 on: November 27, 2007, 09:10:22 am »

;D ;D ;D....wah...aq ngepans karo mbak phantie......kon kok lucu seh.....
ayo post terus mbak....aq dadi konsumen ae..aq ga duwe crito lucu.....

Berhubung ngepenz ambek aku, tak wenehi keong siji yo... ;)
Logged

Hohoho... avatar ama siggyku sama ^^
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 13   Go Up